Mój adres IP

Mój adres IP

Adres IP, czyli Internet Protocol address – IP address, to niepowtarzalny identyfikator – numer przyporządkowany urządzeniom w Internecie, sieciach globalnych i lokalnych. Jest to liczba 32-bitowa, pozwalająca na odnalezienie 4 miliardów urządzeń włączonych w sieć sieci (czyli Internet).

Oktety

Mój IP, czyli adres domowy komputera, to ciąg liczb zapisywanych zazwyczaj w cztery oddzielne oktety. Najpopularniejszym zapisem adresów IP są cztery dziesiętne liczby z zakresu od 0 do 255, oddzielone kropkami. Przykładowo, można to oznaczyć w takiej formie: 190.182.100.25.
Każdy adres, także mój IP, może posłużyć do zlokalizowania człowieka lub komputera. W tym drugim przypadku, co prawda adres IP nie jest informacją ściśle określającą, gdzie konkretnie, w jakim mieście, przy jakiej ulicy znajduje się komputer. Jednak są dostępne portale internetowe, które wykorzystują wiedzę na temat dostawców Internetu i przypisanych im zasobom adresowym IP. To zaś pozwala stworzyć sieć wiążącą konkretne adresy z lokalizacją geograficzną.

Lokalizacja

Dzięki tym mechanizmom możliwa jest geolokalizacja adresu IP, czyli oznaczenie położenia naszego komputera na mapie geograficznej. Na szczęście (bądź nieszczęście, zależy od sytuacji) dokładność wskazania nie jest 100-procentowa. Ale na przykład dla dużych miast dokładność określenia pochodzenia komputera jest na poziomie około 90%. Jeśli zaś chodzi o mniejsze miejscowości, to należy ją mierzyć w dziesiątkach kilometrów. Zatem krąg poszukiwań jest bardzo duży.
Inaczej wygląda sprawa Internetu mobilnego (3G, LTE). Wówczas możliwe jest jedynie wskazanie adresu fizycznego siedziby dostawcy Internetu. Tu wiarygodna jest jedynie informacja o kraju dostawcy.

Bezpieczeństwo

Wydawać się może, że bezpieczeństwo w sieci jest raczej iluzoryczne. Co prawda adres IP ulega zmianie podczas każdorazowego podłączenia komputera do sieci, ale jest jednak zawsze do namierzenia i oznaczenia na mapie. Zresztą, każdy może to zrobić. Wystarczy zalogować się na odpowiednie strony www, które zachęcają do znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jakie jest moje IP? I wtedy można się przekonać, czy wskazane miejsce jest prawidłowym adresem moim i… mojego komputera.